Pradžia 2022-12-30T13:36:14+00:00

GLOBA IR ĮVAIKINIMAS VILNIAUS MIESTE

KAS YRA GLOBA?

KAS YRA ĮVAIKINIMAS?

KAS YRA BUDINTIS GLOBOTOJAS?

Nemokamos paslaugos esamoms ir būsimoms globėjų ir įtėvių šeimoms Vilniaus mieste

  • Socialinės konsultacijos
  • Psichologinės konsultacijos

  • Tarpininkavimas ir informavimas

  • Savitarpio pagalbos grupės
  • Būsimųjų globėjų ir įtėvių įvadiniai mokymai pagal GIMK programą

  • Tęstiniai globėjų ir įtėvių mokymai pagal GIMK programą
  • Asmenų, pageidaujančius priimti vaiką laikinai svečiuotis, vertinimas

  • Asmenų, svarstančių globos ar įvaikinimo galimybę, konsultavimas, palaikymas ir kt. pagalba

Paslaugas teikiantys Globos centrai

SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija

Žiburio labdaros ir paramos fondas

INFORMACIJA