Pradžia 2018-05-28T16:23:29+00:00

GLOBA IR ĮVAIKINIMAS VILNIAUS MIESTE

KAS YRA GLOBA?

KAS YRA ĮVAIKINIMAS?

Nemokamos paslaugos esamoms ir būsimoms globėjų ir įtėvių šeimoms Vilniaus mieste

  • Socialinės konsultacijos
  • Psichologinės konsultacijos

  • Tarpininkavimas ir informavimas

  • Savitarpio pagalbos grupės
  • Būsimųjų globėjų ir įtėvių įvadiniai mokymai pagal GIMK programą

  • Tęstiniai globėjų ir įtėvių mokymai pagal GIMK programą
  • Asmenų, pageidaujančius priimti vaiką laikinai svečiuotis, vertinimas

  • Asmenų, svarstančių globos ar įvaikinimo galimybę, konsultavimas, palaikymas ir kt. pagalba

Paslaugas gali gauti visos Vilniaus miesto globėjų ir įtėvių šeimos, taip pat asmenys, svarstantys apie globą ir įvaikinimą.

Dėl paslaugų galima kreiptis į Globėjų tarnybas arba Vilniaus miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių (tel. 8 5 2 112566).

Paslaugas teikiančios Globėjų tarnybos

SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija

Sotas

Žiburio labdaros ir paramos fondas

INFORMACIJA